jueves, 8 de marzo de 2018

MANIFESTO CON MOTIVO DO DÍA 8 DE MARZO DE 2018


Desde o PSdeG-PSOE acompañamos aos Sindicatos nas mobilizacións e paro de dúas horas proposto para o día 8 de Marzo. Por “Traballos e salarios dignos: somos cidadás”.

No Día 8 de Marzo, o PSdeG-PSOE manifesta un ano máis o seu compromiso coas mulleres, coa defensa dos seus dereitos e coas políticas de igualdade como instrumento para avanzar cara a unha sociedade, na que as mulleres sexan donas e exerzan desde a súa liberdade o protagonismo das súas propias vidas.

Somos o Partido da Esquerda Feminista. Recoñecémonos nos diferentes logros que ao longo dos gobernos socialistas alcanzáronse no noso país en materia de igualdade de xénero, pero á vez, tamén nos concierne o camiño que aínda temos que percorrer para erradicar o machismo que segue impregnando todos os ámbitos da nosa sociedade.

Non pode haber unha sociedade verdadeiramente democrática si non somos capaces de eliminar os comportamentos e actitudes machistas que atentan contra máis da metade da poboación. O machismo, froito do patriarcado máis rancio e máis prexudicial para as mulleres esténdese en todos os ámbitos, desde o familiar, social e laboral ata a máis cruel das manifestacións como é a violencia de xénero que se exerce cara ás mulleres.

Unha sociedade libre de machismo é o noso obxectivo e unha dos nosos acenos de identidade. Por iso, con motivo da conmemoración do 8 de Marzo, desde o PSdeGPOSE novamente situámonos para un verdadeiro cambio social que supoña unha profunda transformación estrutural no que as mulleres sexan protagonistas e copartícipes de todo.

O PSdeG-PSOE sempre se situou á vanguardia das políticas de igualdade neste país, e neste sentido no ámbito laboral, facemos unha aposta firme e contundente a través da nosa proposta de Leis sobre Brecha Salarial e sobre Igualdade Laboral, para dar resposta e contribuír a eliminar as diferentes situacións de discriminación que teñen as mulleres no acceso ao emprego, a promoción laboral, a brecha salarial xunto á precariedade e a temporalidade, entre outras cuestións que conforman a columna vertebral da desigualdade laboral das mulleres.

Neste sentido, o PSdeG-PSOE súmase ás accións marcadas polos dous sindicatos maioritarios (UGT e CC.OO), apoiando a proposta de PARO LABORAL DE DÚAS HORAS NA XORNADA DO DÍA 8 DE MARZO, como unha medida de concienciación e reivindicación ante a situación xeneralizada de desigualdade laboral que teñen as mulleres, e de todas as desigualdades que afectan á condición de ser mulleres no noso país.

Porque as mulleres sufriron e seguen sufrindo en maior medida as consecuencias da crise.

Porque as mulleres teñen de ganancia media anual preto de 6 puntos menos con respecto á dos homes.

Porque a taxa de actividade das mulleres é aproximadamente 10 puntos menor que a dos homes.

Porque a taxa de paro das mulleres está 4 puntos por encima da dos homes.

Porque o traballo a tempo parcial nas mulleres representa aproximadamente un terzo máis que o dos homes.

Porque a brecha salarial sitúase de media nun 23% en detrimento do salario das mulleres.

Porque a taxa de emprego das mulleres redúcese co maior número de fillos fronte á dos homes que aumenta.

Porque as pensións das mulleres son de menor cuantía que as dos homes.

Por todas estas razóns e en definitiva porque malia os avances en políticas de igualdade, aínda persisten graves discriminacións de xénero e estereotipos de carácter sexista que impiden ás mulleres participar en igualdade de condicións, este 8 de Marzo e todos os días do ano, débennos facer reflexionar ao conxunto da sociedade sobre a realidade que teñen as mulleres no noso país, e de que modo contribuímos desde os distintos ámbitos políticos, institucionais e de goberno a establecer as medidas necesarias para modificar esta realidade.

Porque non poderá haber progreso social si non se recoñece o talento e a capacidade das mulleres nos diferentes ámbitos da sociedade, así como a súa contribución ao desenvolvemento económico e social do noso país. Por iso, é urxente abordar por Lei medidas para erradicar as discriminacións históricas que condicionaron e condicionan a vida das mulleres, en especial en todo o relativo ao emprego e a vida laboral.

O compromiso do PSdeG-POSE está coas mulleres, e por iso é polo que neste 8 de Marzo, sigamos reivindicando e apoiando o papel fundamental que as organizacións de mulleres e o feminismo político.

O 8 de Marzo, non pode ser simplemente unha data máis de conmemoración dun Día Internacional, é unha data histórica e clave na loita do feminismo e para o PSdeG-PSOE e para millóns de mulleres no mundo, esta data é ante todo unha xornada de loita, de sensibilización e concienciación ante o conxunto da sociedade do camiño que aínda temos que percorrer para conseguir a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.

Marzo 2018

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se non es usuario Google, elixe "anónimo"