lunes, 28 de junio de 2010

Os Socialistas de Pontecesures reclaman máis limpeza no río e nas rúas, así como a apertura da piscina e a realización dun programa de ocio infantil

A principios do vindeiro mes de xullo terán lugar as Festas do Carme en Pontecesures, e o día 23 de dito mes, arribarán á nosa vila a Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla –na que participará o arzobispo de Santiago Julián Barrio–, e a Ruta Quetzal, dirixida por Miguel de la Quadra Salcedo.

Son datas sinaladas nas que Pontecesures recibirá moitísimas visitas e consideramos que debe dar a mellor imaxe. Os socialistas de Pontecesures instamos ao goberno municipal a que realice as xestións oportunas ante Portos de Galicia para que as instalacións portuarias e a súa contorna presenten o seu mellor aspecto, eliminando a maleza e o lixo que se atopan na beira do río. No mesmo sentido, urxe a instalación das papeleiras nas principais rúas da vila, xa prometidas no seu momento polo goberno municipal, a conta do Fondo Estatal de Inversión Local.

Por outra banda, queremos destacar o retraso que, un ano máis, se produce no inicio da actividade da piscina municipal. Noutros concellos, estas instalacións abren as súas portas a mediados do mes de xuño e extenden a temporada ate mediados de setembro. En Pontecesures é habitual que a apertura da piscina se retrase ata o comenzo do mes de xullo, o que fai que o número de días de aproveitamento destas instalacións se reduza moito. En relación co anterior, os Socialistas de Pontecesures botamos en falla un programa de ocio dirixido aos máis pequenos da casa, que oferte actividades lúdicas infantís durante as vacacións escolares para favorecer a conciliación da vida familiar e laboral.

jueves, 10 de junio de 2010

por qué un 15% de redución?

A nosa petición de rebaixa dun 15% nos soldos dos cargos políticos no Concello non é un brindis ao sol, nin coma di o señor Sabariz, un exercicio demagóxico; sabedores de que o que corresponde xustamente é unha redución do 6%, a nosa petición é unha reclamación por uns salarios para a Sra. Castro e o Sr. Randulfe máis xustos e acordes coa nosa vila.
A falta de que dunha vez por todas, se estipule definitivamente o que deben cobrar os cargos electos e o baremo a empregar (posiblemente o número de habitantes), consideramos que nun exercicio de responsabilidade políitica e, evidentemente, de solidaridade cos nosos conveciños que no momento actual pasan por unha situación económica delicada, o Concello de Pontecesures debería contemplar unha redución drástica dos soldos da Sra. Castro e do Sr. Randulfe.