jueves, 24 de noviembre de 2016


25 de Novembro
 MANIFESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 2016

Un ano máis, o PSOE súmase ao chamamento de Nacións Unidas de conmemorar o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as mulleres, e ratifica o noso firme compromiso permanente de rexeitamento da violencia de Xénero, á vez que  reitera a nosa obrigación de traballar ata conseguir a súa erradicación. Temos a convicción de que a tolerancia cero coa violencia contra as mulleres debe ser un valor e como tal defendido pola sociedade no seu conxunto. Máis de 800 mulleres foron asasinadas en España polas súas parellas ou ex parellas desde o ano 2003, data que marca o inicio dela recopilación de datos oficiais. A violencia de xénero é unha violencia que se dirixe contra a muller polo feito de selo ao ser considerada polos seus agresores como persoas carentes dos dereitos de liberdade, respecto e capacidade de decisión.
É unha forma de terrorismo ao que a cidadanía debería responder e non permanecer impasibles. É unha terrible lacra social á que todos habemos de facer fronte. Os socialistas creemos e defendemos a igualdade entre mulleres e homes como principio fundamental. O noso compromiso contra a violencia de xénero é firme. Foi un goberno socialista o que aprobou a Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero que supuxo un revulsivo fronte á violencia de xénero en todos os seus aspectos e que se consolidou como modelo internacional. Unha lei para a prevención, protección, persecución e castigo da violencia utilizada polo compañeiro ou ex compañeiro sentimental. Unha lei que desenvolvemos e puxemos en marcha durante os anos de goberno socialista.
Unha sociedade decente esixe avanzar cara a unha sociedade segura e libre de violencia de xénero, que garanta unha resposta rápida e efectiva ás mulleres que sofren violencia así como aos seus fillos e fillas. É por iso, que os socialistas vimos reclamando un Acordo Social, Político e Institucional contra a Violencia de Xénero, que debería estar permanentemente na axenda política dos partidos políticos para chegar a ser unha cuestión de Estado prioritaria.
Durante os últimos catro anos os orzamentos destinados contra a Violencia de Xénero sufriron graves recortes. É tempo de abordar con vontade política e con decisión unha resposta firme de sociedade, partidos políticos e institucións fronte á violencia machista. É tempo de solucións. No PSOE vén traballando por consolidar un gran Acordo contra a violencia de xénero que ofrecemos a todas as forzas políticas. Unha sociedade decente esixe avanzar cara a unha sociedade segura e libre de violencia de xénero, que garanta unha resposta efectiva ás mulleres que sofren violencia así como aos seus fillos e fillas xerando e ofrecendo os mecanismos necesarios para conseguilo.
En primeiro lugar, hai que repoñer e dotar suficientemente as partidas orzamentarias e por obxectivos que se viñeron recortando nos últimos anos, especialmente os recursos destinados á prevención e á asistencia social das vítimas de violencia de xénero, dependentes tanto das Comunidades Autónomas, como dos servizos de proximidade dos concellos. Entendemos que é necesario crear un fondo específico de apoio aos concellos para dar reforzo á rede de servizos públicos, impulsando o papel que desempeñan e deben seguir desempeñando os servizos sociais municipais e os centros da Muller. 
En segundo lugar hai que dotar de recursos suficientes para garantir a eficacia da Administración de Xustiza. Todos os estudos indícannos que as denuncias por violencia de xénero non aumentan. Apenas chegan ao 30% polo que o 70% queda impune. Hai que loitar contra esta impunidade para que as vítimas teñan confianza na Xustiza e síntanse protexidas e que non teman perder aos seus fillos e fillas. Os socialistas subliñamos a necesidade de poñer en marcha nos Xulgados Especializados en Violencia de Xénero o Acompañamento Xudicial Personalizado, para facer accesible a información ás mulleres vítimas de violencia de xénero sobre o itinerario e procedemento máis seguro no seu percorrido xudicial, desde o momento no que poñen a denuncia ata o final do proceso. Cada denuncia retirada é un éxito do maltratador na súa estratexia do medo, da coacción, da ameaza. Sabemos que a violencia de xénero é un fenómeno complexo xa que logo, quen se enfrontan a el teñen que estar especializados e recibir unha formación completa e rigorosa. Sabemos que existen fallos na percepción do risco e nos informes psicosociais.
Sabemos que en numerosas ocasións se revitimiza ás mulleres polo que é necesaria a obrigatoriedade de formación específica na materia, impartida por unha institución acreditada previamente a ocupar o seu posto, tanto dos maxistrados á fronte de órgano xurisdicional especializado, como de avogados, forenses e equipos psicosociais que interveñan nos Xulgados especializados de violencia de xénero. 
A educación é outra das nosas preocupacións. Si non rompemos os ciclos, a violencia de xénero pasará de xeración en xeración polo que é materia do Acordo tanto o Plan Nacional de Sensibilización e Prevención da Violencia de Xénero como o Plan integral para previr, protexer e reparar o dano a menores vítimas de violencia de xénero e especialmente, a incorporación ao currículum en todas as etapas educativas a formación específica en Igualdade, educación afectivo- sexual e de prevención da violencia de xénero. Para rematar, tal como recomendaron tanto a CEDAW como Convenio do Consello de Europa sobre Prevención e Loita contra a Violencia contra a Muller e a Violencia Doméstica, estamos convencidos de que é o momento de ampliar a Lei Integral contra a violencia de xénero de maneira que estean recolleitas nela todas as manifestacións de devandita violencia e non exclusivamente as que se producen en relacións de parella como ocorre neste momento. 

Un ano máis, queremos recordar a todas e cada unha das vítimas mortais da violencia de xénero. Mulleres con nomes e apelidos, cunha vida por diante que se foi truncada por unha violencia cruel exercida, precisamente, pola persoa coa que un día decidiron compartir a súa vida. Tamén, a todos os menores, aos fillos e as fillas dos maltratadores, vítimas a su vez de esta violencia.