viernes, 28 de septiembre de 2012

MANIFIESTO DEL PSOE “28 DE SEPTIEMBRE, DIA MUNDIAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO”En defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
El 28 de septiembre de 1990, en Argentina, el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe declaró el 28 de septiembre “DÍA MUNDIAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO”, dado que la conclusión más grave de la cumbre era que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región.
El PSOE se suma y apoya esta simbólica celebración y reclama, una vez más, la necesidad de mantener la actual regulación en España, impulsada por el Gobierno Socialista, de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La Ley del 2010 ha sacado del Código Penal el derecho de las mujeres a decidir libremente su maternidad y la interrupción voluntaria de su embarazo. Garantiza el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo que su decisión personal es la causa exclusiva para la interrupción de su embarazo.
Con la Ley del 2010, España ha reconocido el derecho de las mujeres a una maternidad libremente decidida, lo que supone proseguir o no con su embarazo, siempre de forma consciente y responsable, por lo que la decisión adoptada debe ser respetada. Junto a este derecho, la Ley del 2010 reconoce y garantiza el derecho a la educación y a la salud sexuales, porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podremos prevenir de forma efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados, y, evitar, por lo tanto las interrupciones voluntarias del embarazo.
La Ley de 2010 es además una ley que garantiza la necesaria información de las mujeres y obliga a un período de reflexión antes de que puedan someterse a una interrupción voluntaria del embarazo: las mujeres son informadas de todas las prestaciones, ayudas y derechos que le corresponden si desean continuar con el embarazo, así como de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, y de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención.
La Ley del 2010 es también garantista para los supuestos de embarazos de alto riesgo, en los que la mujer puede decidir interrumpir su embarazo, por graves motivos médicos legalmente previstos y refrendados, caso por caso, por los informes médicos de dos especialistas o de un comité científico.
Las mujeres y hombres socialistas defendemos que el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad debe hacerse desde la red hospitalaria o extrahospitalaria pública, de forma que se garantice su carácter universal y se normalice como prestación sanitaria.
Secretaría de Igualdad CEF-PSOE
El PSOE espera que la celebración, este año, del “DÍA MUNDIAL POR EL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO” sea un éxito y conciencie a todos los Estados de la necesidad de una regulación que garantice el derecho de las mujeres a decidir su maternidad. Además hacemos un llamamiento a toda la población para mantener en España una ley acorde con las legislaciones de los países de nuestro entorno, que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población.

domingo, 23 de septiembre de 2012

PROGRAMA PSdeG-PSOE 2012

Programa autonómicas PSdeG-PSOE


Programa electoral autonómicas 2012

Os nosos compromisos en 25 puntos

EMPREGO E ECONOMÍA

1 25.000 mozos e mozas desempregados terán bolsa-contrato durante un ano para incorporarse a empresas en sectores de futuro. Non suporá amortización de emprego. Os salarios serán aboados pola Xunta.

2 15.000 desempregados de longa duración, con cargas familiares e que teñan esgotadas as prestacións, terán acceso a un programa mixto de traballo e formación.

3 Reformaremos o IGAPE, para que sexa eficaz, rápido e transparente, unificando as distintas canles de axuda ás empresas, impulsando a internacionalización e a innovación. Poderán crearse empresas cun só trámite. Mellor accesibilidade das PEMEs á contratación pública, eliminando cláusulas restritivas ou de competencia desleal.

4 Aumentaremos os ingresos fiscais mediante o incremento dos tipos sobre os grandes patrimonios e sobre as rendas máis elevadas, así como sobre as transaccións bancarias, as grandes superficies e as actividades lesivas para o medio ambiente.

5 Apoiaremos que haxa un banco competitivo con presenza de capital galego e vinculado ao noso territorio, cun proxecto rigoroso, implicado cos sectores produtivos estratéxicos do país. Defendemos a supervivencia da obra social das antigas caixas. Crearemos unha Comisión de Investigación sobre a actuación e indemnizacións dos directivos das antiguas caixas de aforro de Galicia. Defenderemos en tódolos foros unha solución xusta para os afectados pola estafa das participacións preferentes, con recuperación de todo o seu capital.

6 Plan estratéxico para o sector naval. Apoio ó programa de vehículo eléctrico na automoción. Plan Renove de vehículos. Recuperación das empresas de economía social no téxtil. Programa de impulso das Empresas de Base Tecnolóxica.

7 O gasto en I+D tenderá á media estatal. Plan de captación de investigadores. Pulo da transferencia tecnolóxica.

8 Recuperación do liderato en enerxía eólica. Pulo da enerxía miniéolica para pequenas industrias e consumo doméstico. Desenvolvemento da rede gasística. Posta en funcionamento das centrais de biomasa paralizadas.

9 Impulso dun grupo lácteo galego. Contratos homologados con prezos xustos.No sector cárnico mellora da trazabilidade, etiquetado e das estratexias de marca. Promoción da agricultura ecolóxica. Afrontaremos prioritariamente as causas estructurais dos incendios forestais poñendo en valor o potencial forestal.

10 Plan de pensións para as mariscadoras e seguro de mal tempo para os mariñeiros. Crearemos seis novas reservas mariñas e potenciaremos a DOP do Mexillón e Pesca das Rías. Plans de xestión por segmento de flota e plans estratéxicos da conserva e do conxelado favorecendo a innovación na forma de pescar e nos produtos do mar.

11 Promoción da calidade turística en aloxamentos e servizos. Creación e comercialización de novos produtos. Pulo da desestacionalización. Promoción coordinada nos mercados emisores.

ESTADO DE BENESTAR NECESARIO E VIABLE

12 Ampliación de prazas para menores de 3 anos. Prestación por nacemento de 3.000 euros para as familias monomarentais que se atopen no paro ou nas que todos os seus membros estean desempregados. Duplicaremos os orzamentos para a redución de xornada de pais e nais e familias monomarentais. Atención especial ós maiores que vivan sós.

13 Avanzaremos na inclusión social, asinando un acordo con concellos, sindicatos, empresarios e organizacións do tercer sector.

14 Os pensionistas non terán que pagar nada polas menciñas. Non haberá espera na Atención Primaria. Fixaremos un tempo máximo por lei para probas e intervencións.. Plan de Saúde Mental e Plan de Saúde infantil (atención dental, obesidade, etc).

15 Promoveremos a reversión do Hospital de Vigo a un sistema de construción e xestión exclusivamente financiada con fondos públicos.

16 A lingua galega non será motivo de confrontación, senón de encontro. Liñas de apoio singulares para as industrias culturais e creativas. Apertura das instalacións públicas ás actividades culturais.

17 Gratuidade dos libros de texto para todalas familias por baixo dun nivel de renta. Eliminaremos os concertos cos centros educativos segregacionistas. Queremos que o 85% das persoas de menos de 24 anos teñan título de Bacharelato ou de FP, e reducir notablemente o fracaso escolar. Competencia en idiomas con profesores nativos e intercambios.

MEDIO AMBIENTE E TERRITORIO SOSTIBLES

18 Ampliación da rede de espazos naturais e promoción do emprego ‘verde’. Reubicación de ENCE no entorno de Pontevedra.

19 Pacto polo Territorio que garanta unha lexislación urbanística de consenso. Desenvolvemento das Áreas Metropolitanas. Respeto á realidade económica e demográfica de Vigo.

20 Rehabilitación e conservación do parque de vivendas e dos cascos históricos. Colaboración cos concellos e co sector privado na xestión de axudas.

21 Máxima expansión e non discriminación no tratamento aos aeroportos da comunidade. Complementariedade de usos. Mellora dos accesos e da intermodalidade.

22 Plans de transporte colectivo, con concellos e empresas que faciliten o acceso dende as áreas urbanas e residenciais ós polígonos empresariais.

MELLOR DEMOCRACIA

23 Total transparencia do procedemento de contratación pública, de obras, servizos ou persoal. Acabaremos coas áreas de colusión de intereses públicos e privados.Os concellos publicarán na sua web todos os documentos de planificación urbanística, os trámites de adxudicación de contratos de provisión de bens e servizos, o orzamento e os acordos dos órganos de goberno das corporacións locais. Regulación dos salarios dos alcaldes e concelleiros.

24 Racionalización do sector público: menos organismos, menos gastos, menos asesores. Publicidade de salarios, patrimonio e intereses de todolos altos cargos e persoal de confianza. Tamén nos concellos e deputacións.Non haberá despedimentos de empregados laborais fixos nos servizos públicos autonómicos. Revisaremos a lexislación regresiva sobre función pública. Facilitaremos a Iniciativa Lexislativa Popular e a participación cidadá na elaboración das principais leis.

25 Fomento do agrupamento dos concellos para prestar servizos. As deputacións limitaranse ós concellos de menos de 20.000 habitantes, transferindo aos de máis poboación a parte proporcional de financiamento.
 

jueves, 20 de septiembre de 2012

A Rafael Blanco, in memoriam

Publicado o 20 de Setembro, 2012 por Domingo Tabuyo

Hai días malos. Momentos difíciles de dixerir porque conteñen o amargor e as espiñas de situacións que, por moito que as saibamos, sempre nos caen como un mazazo, coa crueldade de impoñerse sen aviso. Hai noticias que fan pecharse os días e deixan a alma rota, desorientada, perdida… A morte sempre nos colle desprevenidos. Sempre nos quita osixeno e durante uns intres, non acertamos a respirar. E máis cando por cercanía, por afecto inmenso e respeto compartido, contaminamos a memoria coa emoción que todo o salpica. Pero non son palabras tan só dende a amizade, senon dende a xustiza, por telas gañado a pulso en moitas ocasións onde, man a man bebemos a copa áceda dos malos momentos, na soidade dos días sen celebracións, dos tempos de néboa e friaxe que tamén compartimos. Marchou Rafa. Non un político, un funcionario público, un afeccionado ás motos vellas…non. Marchou un amigo, un home cargado de optimismo e positividade, que compartíu con nós traballos, esforzos, decepcións e alegrías, e que soubo estar á altura do que, cada situación en cada capítulo da vida, lle esixía. Un home que amou Cambados como só os que renuncian ao propio saben facelo e coa xenerosidade dos que queren ser semente nesta terra. Agradezo ao destino que nos dera tempo e oportunidade para terte coñecido e disfrutado. Hoxe, dende a anguria e a ferida, queremos envolver en afectos a Rosi e a Lucía, a todos os que con él foron a súa verdade, o seu credo e a súa esperanza. Que a terra che sexa leve amigo Rafa, compañeiro, para sempre.

Medidas anunciadas por Pachi Vázquez

É o momento de reescribir a Galicia do crecemento. Preséntome para presidir un goberno de progreso cunha maioría clara. Fronte á Galicia do sufrimento e da resignación, propóñovos formar parte da Galicia do crecemento e do futuro”. Pachi Vázquez, candidato do PSdeG-PSOE á Presidencia da Xunta de Galicia.O candidato do PSdeG-PSOE á Presidencia da Xunta de Galicia, Pachi Vázquez,anunciou esta mañá nun almorzo con empresarios en Santiago algunhas das medidasque adoptará tras o 21 de outubro no eido da economía: Aprobaremos unha reforma fiscal que asegure que en Galicia paga máis quen máis ten e devolve máis ao país quen máis recibe do país. Poñer en marcha durante os 100 primeiros días de goberno a introdución de novos tramos no IRPF que graven con máis xustiza ás rendas máis altas. Crear un novo imposto sobre a banca, gravando os depósitos bancarios segundo o seu uso e rendibilidade e coa prohibición legal de transferir o custe do imposto aos clientes. Manter o imposto de patrimonio e recuperar e reformar un novo imposto de sucesións que grave máis a quen máis ten. Pór en marcha a creación de novas figuras impositivas para gravar os custes medioambientais das grandes áreas comerciais. Esta nova fiscalidade permitirá xerar uns ingresos de 300 millóns de euros adicionais que se adicarán á creación de 50.000 empregos para colectivos como as mozas e mozos, os parados de longa duración e as mulleres. 25.000 mozos e mozas poderán acceder ao longo da lexislatura a unha beca/contrato de formación de 500 € mensuais durante un ano para incorporarse ao tecido produtivo. Establecerase un programa mixto de emprego e formación para contratar a 15.000 parados/as de longa duración na lexislatura. Retomaremos o Programa Muller, con accións de información, orientación e formación para o emprego, garantindo non menos da contratación de 10.000 mulleres. Acometeremos unha reforma integral do IGAPE, transformándoo nunha axencia de crédito público que facilite préstamos directos e instantáneos a pemes e emprendedores en condicións ventaxosas.

Adeus a Rafa Blanco

Os socialistas estamos de loito. Con grande pesar recibimos onte a nova do falecemento do compañeiro Rafa Blanco de Cambados. Era o voceiro municipal do noso partido, así como o coordinador comarcal de Arousa. No aspecto político, sempre lembraremos o seu bo talante e o seu carácter dialogante, sempre necesarios neste tempo convulsos. No eido persoal, hai que destacar como disfrutaba da súa gran paixón, as motos clásicas. Precisamente, unha parte da súa colección poidémola admirar en Pontecesures na última edición de Fegaclasic. Foi unha honra coñecerte e un pracer traballar contigo, amigo Rafa. http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2012/09/20/cambados-decreta-2-dias-luto-muerte-rafael-blanco-portavoz-municipal-socialista/684721.html