martes, 7 de marzo de 2017

MANIFESTO 8 DE MARZO DE 2017, DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES


O 8 de marzo é o Día Internacional das Mulleres, conmemoración dunha data histórica e reivindicativa da Igualdade real de mulleres e homes. Pasou un século e aprendemos que a igualdade de dereitos, políticos, sociais e laborais hai que reforzala cada día, porque cando non se avanza retrocédese e hoxe as ameazas para alcanzar a igualdade son reais e non difusas. O contexto internacional ha cambiado a peor cos novos responsables políticos que, lonxe de reforzar a democracia debilítana atacando a dúas dos seus alicerces fundamentais, o estado de Dereito e a Igualdade.

Xeracións das nosas mulleres viñeron loitando pola liberdade, as nosas avoas, as nosas nais, incluso as nosas bisavoas. Unha liberdade que hoxe, grazas a elas, é un patrimonio colectivo que hai que seguir defendendo cada día porque ninguén nola dá, pero algúns queren arrebatárnola.

A “Marcha das Mulleres” en todo o mundo contra Trump foi a expresión dun berro de liberdade e dignidade para defender os dereitos humanos, a diversidade, a igualdade, a inclusión, os dereitos reprodutivos e condenar o racismo. Máis de seis millóns de mulleres saíron á rúa para manifestar o seu rexeitamento ás políticas machistas da nova Administración norteamericana e dos Gobernos conservadores populares europeos. Se o Estado debe garantir a orde social, hoxe obsérvanse moitos nuboeiros no horizonte. Como o desafío institucional dalgúns gobernantes, que menosprezando a importancia das institucións e os acordos Internacionais, vulneran os Convenios ratificados polos seus países fronte a todas as formas de discriminación contra as mulleres. Aquí en España, o Goberno do Partido Popular incumpre a Lei Orgánica 3/2007 para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes (LOIEMH). Como son os plans de Igualdade para promover a adopción de medidas concretas en favor da igualdade nas empresas, situándoas no marco da negociación colectiva, para que sexan as partes, libre e responsablemente, as que acorden o seu contido. Así mesmo, incumpre as medidas específicas sobre os procesos de selección e para a provisión de postos de traballo no seo da Administración Xeral do Estado. Tamén nas Forzas e Corpos de Seguridade e nas forzas Armadas.

Sabemos que a discriminación, a desigualdade e o patriarcado seguen estando presentes na sociedade española de hoxe en día. É un problema que foi en aumento ao non poñerse en marcha medidas por parte do Goberno para acabar con elas. De aí o retroceso significativo en combater e erradicar a violencia de xénero, incompatible coa democracia. A violencia machista segue crecendo, tamén as mulleres asasinadas e as súas fillas e fillos, vítimas todos eles de maltratadores. A Subcomisión para un Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero é un bo paso pero non suficiente. Hai que previr e garantir a formación en igualdade en todos os ciclos formativos entre as e os mozos. Con todo, o Goberno suprimiu este ano as subvencións ás universidades para a formación en igualdade, así como os plans de igualdade nas pequenas e medianas empresas. Só educando en igualdade, poderemos vivir en igualdade.

Mentres sigan existindo ataques ás mulleres comprometidas coa igualdade real, non avanzaremos en igualdade. É un síntoma dunha cultura machista arraigada que salpica tamén a algúns responsables públicos do Partido Popular. Os insultos e descualificacións cara ás mulleres por parte do alcalde de Alcorcón e do Alcalde de Almendralejo, descualifícanlles para o exercicio da responsabilidade pública. Non é suficiente con pedir perdón, dimitirán.

A crise foi utilizada por Rajoy para desmantelar as políticas de igualdade desatendendo as recomendacións da CEDAW, Convención para a Eliminación da Discriminación contra a Muller de Nacións Unidas, de ampliar o investimento e a protección social das mulleres. Desigualdade e discriminación reflectidas nos orzamentos do Goberno. Recortes drásticos en políticas de Igualdade cuxo resultado é o empobrecemento das mulleres, sobre todo das máis vulnerables e que levou á feminización da pobreza.

A reforma laboral está a prexudicar máis ás mulleres pola repartición desigual do emprego no mercado laboral, pola precariedade e a temporalidade laboral e o emprego a tempo parcial, que levan un significativo recorte na prestación por desemprego. Por iso é polo que a pensión que reciben as mulleres sexa un 37% máis baixa que a dos homes, porque os salarios que teñen as mulleres son un 23,25% menos. E é que a brecha de Xénero foi crecendo no últimos seis anos.

As mulleres con discapacidade sofren discriminación múltiple. Hai que fomentar o acceso á educación superior deste colectivo e a súa participación social e política. Respectar os seus dereitos sexuais e reprodutivos. Hai que implementar medidas de apoio adecuadas para que as vítimas de violencia de xénero teñan as axudas necesarias e accesibles.

O PSdeG-PSOE é o partido que defendeu e vén defendendo a igualdade, como principio fundamental, tamén a paridade, a corresponsabilidade, o fin da brecha salarial e da precarización do emprego das mulleres. O PSdeG-PSOE está comprometido con poñer fin á secuela social que é a violencia contra as mulleres polo feito de ser mulleres, con acabar con trátaa de seres humanos con fins de explotación sexual, coa defensa dos dereitos sexuais e reprodutivos. É dicir, co dereito das mulleres a unha vida libre de violencia.

No ADN dos e as socialistas está eliminar todas as barreiras contra as mulleres que seguen en pé. Fixémolo cando gobernamos co fin de avanzar na Igualdade aprobando leis, como a Lei Integral contra a Violencia de Xénero, a Lei de Igualdade, a Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo, a Lei de Matrimonio entre persoas do mesmo sexo, a Lei de Dependencia, o Plan Concilia, a implantación da coeducación e a educación para a cidadanía.

Queremos unha sociedade na que as mulleres vivan libres de violencia, unha sociedade paritaria e participativa na que as mulleres ocupen o lugar que lles corresponde por dereito e por capacidade. O 8 de Marzo as mulleres e homes socialistas estaremos xunto ás organizacións sociais e feministas para defender os dereitos, a liberdade e igualdade das mulleres. O PSdeG-PSOE fai un chamamento a toda a cidadanía, ás institucións e organización para que xuntos avancemos cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria e na que ninguén quede fora.


Viva o 8 de Marzo! Día Internacional das Mulleres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se non es usuario Google, elixe "anónimo"