viernes, 26 de marzo de 2010

A nosa opinión conta

Xa coñecemos as distintas obras públicas que se realizarán no concello a cargo das distintas axudas (Plan E, Plans da Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia, Obradoiro de emprego Pontecesures II) Cáusanos gran satisfacción comprobar que moitas das nosas propostas foran escoitadas polo Goberno municipal. Entre elas podemos falar de:
- Instalación de placas solares. Só se instalarán no pavillón polideportivo por conta do obradoiro de emprego. Sería desexable que esta actuación extendérase a outras dependencias municipais, non só polo carácter medio ambiental da medida, senón sobre todo polo aforro que supón na factura eléctrica e os beneficios que se poderían obter pola venta do excedente enerxético producido.
- Saneamento de zonas rurais. Saludamos especialmente esta medida, en canto permite, como xa comentamos en notas anteriores, disminuir as diferencias nos servizos recibidos polos veciños destas zonas respecto a os do centro da vila. A cargo do Plan E vaise levar a cabo o saneamento na travesía da Rúa do campo de Porto, como suxerimos. Sabemos que aínda hai moito que facer nesta área, e neste sentido, a actuación que se está facer no Regato da Chancela, non é en absoluto prioritaria.
- Supresión de barreiras arquitectónicas. As actuacións que se van levar a cabo no pavillón polideportivo para mellorar o acceso as persoas con minusvalías físicas van na liña do que propuxemos os socialistas.
- Instalación de badenes redutores de velocidade. Tamén comprobamos que o goberno de municipal ven de propoñer esta medida para mellorar a seguridade viaria nalgunhas rúas da vila.
- A modernización da administración municipal mediante o establecemento de procesos de xestión documental e dixitalización e outra das accións que se vai levar a cabo a conta do novo Plan E, que nos tamén suxerimos e que a bo seguro vai permitir unha maior eficiencia nos trámites administrativos a realizar polos nosos veciños e veciñas.
Sabemos da importancia destas actuacións para Pontecesures, pero creemos que o goberno municipal debe ter amplitude de miras e non limitarse a xestionar uns cartos que proveñen das diferentes administracións; e nalgún caso, como ´é o da Diputación, cunha evidente discrecionalidade, que desprende certo "tufillo" electoral.
O goberno municipal de Pontecesures non foi quen de realizar propostas máis importantes nestes tempos de crise económica. Non impulsou desde o Concello, accións encamiñadas a creación de postos de traballo estable a xóvenes e mulleres en situación de desemprego. Sabemos que no noso concello hai moitos veciños, especialmente mulleres, perfectamente formadas para dar asistencia a domicilio a persoas dependentes. Por qué, desde o Concello de Pontecesures non se promoveu a través de Plan E, como xa propuxemos, a creación dunha cooperativa para que estas mulleres, poidan incorporarse ao mercado laboral e ofrecer o seu bo facer? Esto é aínda máis lacerante cando sabemos que o pasado nove de marzo foi publicado no BOP da provincia de Pontevedra a ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do Concello de Pontecesures. Con este regulamento, o Concello pode ter a ocasión de contratar este servizo a unha cooperativa como a que propuxemos. As iniciativas de emprego deben ser un dos piares da política municipal. Para que serven cursos e obradoiros de emprego se despois non axudamos á inserción laboral dos alumnos e alumnas que formamos?
Os socialistas de Pontecesures agradecemos o goberno municipal que tiveran en conta as nosas suxestións. É unha boa sinal; coñecemos as necesidades da nosa vila e dos nosos veciños e veciñas e sabemos como atendelas. Moitas das nosas propostas non foron contempladas polo goberno municipal. Non importa; esperamos poder ter nun futuro a confianza dos nosos veciños e veciñas para poder facelas realidade.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se non es usuario Google, elixe "anónimo"