lunes, 8 de marzo de 2010

No Día da Muller

É lamentable que no día de hoxe, 8 de marzo, Día da Muller, teñamos que lamentar á decisión da Xunta de Galicia de suprimir o Servizo Galego de Igualdade. Un organismo que segundo a lei que regulou a súa creación, expresaba que éste debía existir mentres persistira calquer tipo de discriminación, e a situación actual das mulleres no mercado laboral pasa por ter unha taxa menor de actividade laboral, máis temporalidade no emprego e salarios máis baixos que os homes.

As cifras son indiscutibles. A taxa de paro en Galicia é do 11,9 para os homes, fronte ao 14,1 das mulleres; só un tercio dos pensionistas do país son mulleres; o importe das pensións que perciben (565 euros de media) é aproximadamente a metade do importe das pensións que perciben os homes, que alcanzan os 950 euros. Ademáis, o 80% dos contratos a tempo parcial son asinados por mulleres e son elas as que piden o 95% das excedencias para o coidado dos fillos.

A igualdade entre homes e mulleres estivo sempre no centro das políticas socialistas, destacando o o traballo realizado no neste ámbito polo anterior goberno socialista da Xunta de Galicia. É preciso seguir traballando nesa liña para establecer estratexias que impidan que a muller quede subordinada no ámbito laboral. Así, o actual goberno da Xunta dispón dun marco normativo potente e capaz, legado polo goberno de Emilio Pérez Touriño, e se precisa dunha vontade que o goberno galego non está a mostrar como demostra a supresión do Servizo Galego de Igualdade.

Os socialistas seguiremos loitando para acadar a igualdade real entre homes e mulleres, unha igualdade que debe conseguirse por xustiza social e por eficiencia económica, pois hoxe o maior potencial de talento e formación está nas mulleres xóvenes, e unha sociedade moderna non pode permitirse prescindir deste sector da sociedade.

En Pontecesures, en concreto, a actividade no eido da igualdade é nula; é preciso reclamar unha participación equilibrada de mulleres e homes en todos os espazos de responsabilidade local, así como a posta en marcha de accións de sensibilización necesarias para promover a corresponsabilidade de mulleres e homes no eido doméstico, a incorporación da perspectiva de xénero a todos os plans, programas e actuacións que se desenvolvan e impulsar o emprego feminino.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se non es usuario Google, elixe "anónimo"